AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

AMEA Tarix İnstitutu tarixi araşdırmalara marağı olan gəncləri işə dəvət edir

30.03.2021 13:44

AMEA Tarix institutunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin məlumatı

 

AMEA Tarix institutunda əvvəlki tarixi dövrlərdə tarixin nəzəri məsələləri, qədim və orta əsrlər tarixi üzrə, nəinki Azərbaycanda, o cümlədən onun hüdudlarından kənarda yüksək elmi nüfuza malik olan tarixçi və ya tarixçi-şərqşünas alimlər nəsli fəaliyyət göstərmişdir. Təəssüf ki, sonralar nəsillərin əvəz edilməsi kifayət qədər nəzərə alınmamışdır. Nəticədə Tarix institutunda bu sahələr üzrə ciddi boşluq yaranmışdır. Bunu nəzərə alan Tarix institutu tarixin nəzəriyyəsi, Azərbaycanın Atropatena və Albaniya dövlətləri və Orta əsrlər tarixinin bir sıra dövrləri üzrə (VII-IX və XIII-XIV əsrlər) tarixi araşdırmalara marağı olan gəncləri işə dəvət etməyi qərara almışdır. Bunun üçün müraciət edən gənclər magistraturanı bitirməli, seçdiyi problem və dövrlərin qaynaqları üzərində çalışmaq üçün müvafiq dil hazırlığına malik olmalıdır. Sənədlər 2021-ci il aprelin 30-dək təqdim edilə bilər. İşə qəbul institutun mütəxəssisləri tərəfindən təşkil olunacaq, komissiya tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

 

AMEA Tarix İnstitutunun "İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi"

Paylaş: