AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Yeni dövr

Bakı quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 259

Ətrafli

Yelizavetpol quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 247

Ətrafli

İrəvan quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 150

Ətrafli

Borçalı qəzası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 155

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 151

Ətrafli

Şimali Azərbaycanda Rusiya imperiyasına qarşı xalq azadlıq hərəkatı

 142

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başa çatdırılması (1826-1828-ci illər)

 213

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başlanması (1801-1813-cü illər)

 164

Ətrafli

Azərbaycanın şimal-qərb xanlıq və sultanlıqları (XVIII əsrin II yarısı)

 151

Ətrafli

Qarabağ xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 155

Ətrafli

İrəvan xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 138

Ətrafli

Quba xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 237

Ətrafli