AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Yeni dövr

Bakı quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 392

Ətrafli

Yelizavetpol quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 381

Ətrafli

İrəvan quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 270

Ətrafli

Borçalı qəzası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 267

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 278

Ətrafli

Şimali Azərbaycanda Rusiya imperiyasına qarşı xalq azadlıq hərəkatı

 265

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başa çatdırılması (1826-1828-ci illər)

 336

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başlanması (1801-1813-cü illər)

 294

Ətrafli

Azərbaycanın şimal-qərb xanlıq və sultanlıqları (XVIII əsrin II yarısı)

 259

Ətrafli

Qarabağ xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 268

Ətrafli

İrəvan xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 260

Ətrafli

Quba xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 368

Ətrafli