AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Qədim dövr

Azərbaycan ərazisi (e.ə. IV-III əsrlər)

 306

Ətrafli

Azərbaycan ərazisi (e.ə. VI-IV əsrlər)

 253

Ətrafli

Mada (Midiya) şahlığı

 300

Ətrafli

Manna dövləti

 302

Ətrafli

Ön Asiyada qədim tayfalar, tayfa birlikləri və dövlətlər

 348

Ətrafli

Tunc dövrü abidələri

 297

Ətrafli

Daş və Eneolit dövrü abidələri

 395

Ətrafli

Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi

 305

Ətrafli

Strabona görə dünya xəritəsi

 282

Ətrafli