AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Qədim dövr

Azərbaycan ərazisi (e.ə. IV-III əsrlər)

 182

Ətrafli

Azərbaycan ərazisi (e.ə. VI-IV əsrlər)

 143

Ətrafli

Mada (Midiya) şahlığı

 172

Ətrafli

Manna dövləti

 196

Ətrafli

Ön Asiyada qədim tayfalar, tayfa birlikləri və dövlətlər

 220

Ətrafli

Tunc dövrü abidələri

 181

Ətrafli

Daş və Eneolit dövrü abidələri

 264

Ətrafli

Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi

 178

Ətrafli

Strabona görə dünya xəritəsi

 157

Ətrafli