AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Strabona görə dünya xəritəsi

Strabona görə dünya xəritəsi

Müəllif P. Hill
İl 1814
İnzibati ərazi Dünya
Paylaş:

Bu xəritə təsviri XIX-XX əsrlərdə miladın ilk illərində məşhur Coğrafiya əsərinin müəllifi yunan coğrafiyaçısı, tarixçisi, filosofu Strabonun (e.ə. 64/63 - e. 23/24) məlumatları əsasında 1814-cü ildə tərtib edilmişdir.