AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycan ərazisi (e.ə. IV-III əsrlər)

Azərbaycan ərazisi (e.ə. IV-III əsrlər)

Müəllif Kamal Əliyev
İl e.ə. IV- b.e.III əsrlər
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

E.ə.IV - b.e.III əsrlərdə Atropatena Böyük Midiyadan qərbdə və şimalda yerləşirdi. Cənubda Atropatena Hirkan dənizi ilə Matiana arasındakı ərazini əhatə edirdi. Strabonun məlumatına görə albanlar (e.ə. I əsr - b.e.I əsr) iberlər ilə Kaspi dənizi arasındakı ərazidə yaşayırdılar. Albaniya ərazisi şimalda Qafqaz dağlarına çatırdı. Kaspiana da Albaniya ərazisinə daxil idi.