AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Daş və Eneolit dövrü abidələri

Daş və Eneolit dövrü abidələri

Müəllif F.R.Mahmudov, Q.O.Qoşqarlı, N.Ə.Müseyibli
İl -
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar burada hələ qədim Daş dövründən insanların yaşadıqlarını sübut edir. O dövrdə insanlar çay vadisi və düzənliklər qrup halında yaşayırdılar. Onlar ağacların meyvəsini toplayır, heyvan ovlayır və balıq tuturdular. Dünyada ibtidai insanların ilk yaşayış məskənlərindən biri Azıx mağarasında aşkar edilmişdir. İbtidai insanların istifadə etdikləri əmək alətləri daşdan hazırlanırdı. Onlar oda sitayiş edir, onu müqəddəs sayırdılar. Azərbaycanın ilk sakinlərinin oda sitayiş edir, onu müqəddəs sayırdılar. Azərbaycanın ilk sakinlərinin oda sitayiş etməsi məişət və mədəniyyətə böyük təsir göstərmişdir. Məhz buna görə Azərbaycan dünya tarixində Odlar diyarı kimi tanınır.