AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi

Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi

Müəllif
İl
İnzibati ərazi Köhnə Dünya
Paylaş:

Xəritə e.ə. 500-cü ildə Əhəmənilər imperiyasını I Dara dövründə əhatə etdiyi əraziləri göstərir.